آيا كاك حسن اميني حاكم شرع و مفتي است؟!

آیا کاک حسن امینی حاکم شرع و مُفتی است!؟

اوائل سال 91 هنگام کنکاش در سایتها اصطلاحی برای کاک حسن امینی به کار برده شد که بسی جای تأمل دارد و آنهم اصطلاح مفتی! است، با توجه به شناختی که سالهاست از وی دارم آنچه بنده می خواهم کمی به آن بپردازم توضیح بسیار مختصری است در مورد کاک حسن امینی.

کاک حسن امینی پیش نماز روستای تبت (از توابع شهرستان بوکان) بود که در سال 55 به سنندج آمد و در جریان تأسیس مدرسه قرآن – توسط علامه کاک احمدمفتی زاده درشهرهای مریوان و سنندج – اوهم، همراه عده ای از افراد به آن مدرسه پیوست ویکی از معلمان مدرسه هم او بود، که معلم نو آموزان بود.

در سال 58  زمانی که کاک احمد جهت جلوگیری از خونریزی و برادرکشی به همراه چند صد نفر از یارانشان به کرمانشاه هجرت کردند، مدتی کسی در کردستان برای پاسخگویی به مسائل حقوقی و مدنی وجود نداشت و کاک  احمد در سال 59 جوابیه ای به نامه ی دادگستری کردستان نوشت – قبلا پاسخ به پرونده های مراجعین اهل سنت در زمینه های حقوقی ومدنی و… یکی از وظایف حاکم شرع بود – وکاک حسن امینی را به نمایندگی از خود جهت پاسخگویی این مسائل معرفی کرد؛ پس از آغاز دشمنی حکومت ایران با کاک احمد،عملا این مسئولیت به کاری حکومتی تبدیل شد وتابحال هراز چندگاهی با انتخاب یکی از ملاهای منصوب حکومت این امور به انجام می رسد. کاک حسن نیز درسال 69  ( درنامه ی سوم خطاب به شورای مدیریت مکتب قرآن) از طرف کاک احمد به همراه 3 نفر دیگر از افراد مکتب قرآن به عنوان عضوهیئت افتاوقضا انتخاب می شود وتا حدود سال 78 – قبل از اخراجش از مکتب قرآن ( منزل کاک احمد) – به مسایل فقهی مراجعین پاسخ می داد.

 سؤالی که اینجا مطرح است اینکه: این اصطلاح جدید مُفتی! هم که به حاکم شرع بودنش، امسال اضافه شده وقید مردم را هم یدک می کشد، توسط کدام مردم به اوداده شده است؟ و یا کدام یک از علمای اهل سنت او را با این واژه خطاب نموده و از اواستفتاء کرده است!؟ آیا اینها جز تخیّلاتی که حاکی از روانی آشفته دارد نیست!؟ روزی حاکم شرع! روزی دیگر رییس شورای رهبری مکتب قرآن کردستان! امروز هم مُفتی! آیا برای این هوسها حدی متصوّرمی گردد!؟ وآیا این القاب می تواند توان کسی را به اثبات برساند وشخصیتی موجه به او القا کند؟

این مسئله ای بدیهی است که مطرح شدن هر فردی بعنوان حاکم شرع و بالاتر از آن« مُفتی»؛ واقعا مستلزم استعداد وتوانایی در زمینه های علوم اسلامی است، واضح است مطرح شدن در محافل عامیانه و غیر علمی بسیار ساده و سریع است ،اما نکته جالب توجه اینجاست که هیچ محفل علمی و حوزوی در سراسر ایران کاک حسن امینی را بعنوان فردی با سواد و آگاه به علوم اسلامی نمی شناسند ؛ وبا وجود اینکه ازنظر سِنّی از افرادی همچون شهیدان کاک ناصرسبحانی وکاک فاروق فرساد، سالها بزرگتر بود – اختلاف سِنّی او با کاک فاروق 15 سال بود- اما تفاوت سطح علمی آنها با او اختلافی ماهوی است. افرادی نظیر کاک ناصر سبحانی و کاک فاروق فرساد براستی از علمای کم نظیر دوران حیات خود بودند و حتی اکنون نیز نامشان در مجامع علمی اهل سنت مطرح است. اما کاک حسن امینی با چه پشتوانه ای علمی اینگونه در میان محفل علمای اهل سنت جنوب به ایراد سخنرانی می پردازد و آیا به این موضوع فکر کرده است که حتی طلبه ها و دانشجویانی هستند که براحتی می توانند با مطرح نمودن سوالاتی در زمینه های علوم اسلامی از جمله تفسیر، حدیث، صرف و نحو، بلاغه، اصول و منطق، بی اطلاعی او را نسبت به این علوم اثبات نمایند.

شواری مدیریت مکتب قرآن بیش از سیزده سال است کسی را که اکنون بعنوان حاکم شرع و مفتی اهل سنت! مطرح است از منزل کاک احمد – به اتهام خیانت به تفکر کاک احمد– بیرون کرده است و لازم به یادآوری است که محکمه شرع بیش از یک قرن است که در منزل اجدادی کاک احمد در سنندج به مشکلات مردم رسیدگی می کند و اکنون نیز هیئت افتاء و قضاء – بنابر راهکار کاک احمد مبنی بر اینکه هرکاری شورایی باشد و مسائل شرعی نیز بصورت جمعی و هیئتی پاسخ داده شوند- بهرفع مشکلات فقهی مراجعین همّت گماشته اند. او اکنون در محکمه شرع هم نیست؛پس رسمیت خود را با این نام چگونه کسب می کند!؟.

از لحاظ سیاسی هم پر واضح است که کاک حسن حتی با اصطلاحات اولیه سیاسی نیز آشنایی ندارد و اساساً هیچگاه بعنوان رجلی سیاسی در منطقه مطرح نبوده است، فردی با این وضعیت جایی در محافل تئوریک سیاسی ندارد چه برسد به این که بخواهد در روابط و ساز و کارهای سیاسی نیز دخالت داشته باشد.

در انتخابات شورای شهر سال 58 در سنندج که کاک احمد مفتی زاده طی اعلامیه ای حمایت خود را از یازده نفر بعنوان افرادی اصلح اعلام نمود، هیچ نامی از کاک حسن امینی به میان نیامد!

موردی دیگر که بسیار جای تامل است مطرح نمودن عنوان جدید «مکتب قرآن کردستان» و پافشاری چندین ساله در جا اندختن این اصطلاح درسایتها وشبکه های ماهواره ایست، این اصطلاح نه تنها در هیچ کدام از دست نوشته ها و سخنرانی ها و آثار مربوط به قبل و بعد از زندان علامه مفتی زاده وجود ندارد، بلکه توجه کاک احمد به مطرح نمودن اصطلاحی کاملا اسلامی و بدون اعمال محدودیت در منطقه جغرافیایی خاصی بوده که اصطلاح مؤکد ایشان ؛ «مکتب قرآن» بوده است نه مکتب قرآن فلان وفلان، و مدیریت آن را بر عهده شورایی تحت عنوان «شورای مدیریت مکتب قرآن»  سپرده است، چرا که اساسا از شاخص های تفکر کاک احمد مفتی زاده با توجه به آثار ایشان زنده کردن دین بر اساس نسخه اول حرکت (حرکت حضرت رسول-ص-) است و هدف آن خوشبخت نمودن تمامی بشریت است، نه فقط کردستان؛- به کاربردن اصطلاح رفع ستمهای ملی ومذهبی و طبقاتی گویای همین نکته است- تحریف این عنوان و مطرح نمودن عنوانی با این جهت گیری هیچ دلیلی بجز محدود جلوه دادن تفکرعلامه مفتی زاده ومطرح کردن خود نمی تواند داشته باشد.   

از لحاظ جامعه شناسی هر منطقه ای دارای ویژگی ها و شرایط خاص خود است بعنوان مثال در کردستان بدلیل مطرح شدن تفکر و عملکرد کاک احمد مفتی زاده، عموم مردم عامل اصلی توطئه ها و تفرقه ها را علیه اهل سنت؛ خود سران حکومت می دانند و نه مثلا آخوندی هتاک، که نقش یک عامل حکومت را بازی می کند، اما طبعاً در بعضی مناطق دیگر، گاه پیش می آید که حتی امام جمعه ای برای اعلام عیدین نظر رسمی حکومت را می گوید و اشاره می کند که:» اهل سنت حاضر است گوش به فرمان رهبر، اموال خود را در اختیار او قرار دهد! اما تقاضامندیم رهبروحدت طلبمان! به بعضی از مسئولین استانی که به مقدسات اهل سنت توهین می کنند تذکرات لازم را بدهد! و…» ناگاه در این هنگام جمعیت به منزله تأیید تکبیر سر دهند. طبیعی است فردی مانند کاک حسن امینی در چنین فضایی نقش یک قهرمان را دارد – همانند سخنرانی مرداد 87 در زاهدان که پس از مداحی نظام و سوگند بر این نکته که سالها و قرنهاست با برادران تشیع زندگی کرده ایم و هیچ مشکل خشنی نداشته ایم! و آرزوی سرافرازی نظام وحکومت را داریم- بدون اشاره به شهادت یکصد نفر از علمای اهل سنت-.

کسی که از نگرشی سیاسی برخوردار باشد براحتی متوجه این موضوع خواهد شد که در طول تاریخ هر گروه و حزب سیاسی با تعهد به آرمان ها و اعتقاداتش، امکان پیروزی در نبرد سیاسی را نصیب خود نموده است، اما پر واضح است کاک حسن با توجه به موضع گیری های جریانی قوی بنام شورای مدیریت مکتب قرآن که شدیدا او را متهم به خیانت به کاک احمد و مکتب قرآن نموده است، احتمال موفقیتش درحدصفر می باشد؛ و به فرض اگر در آینده بخواهد برای نیل به اهداف خود به مقابله و رقابت سیاسی با احزاب وگروههایی روی آورد آنروز احزاب سیاسی مخالف وی با توجه به مستندات ارائه شده (بیانیه ها و سی دی های شورای مدیریت مکتب قرآن و نیز اعلامیه های محمد ژیان مفتی زاده ) شدیدترین افشا گریها را علیه او خواهند کرد چراکه همه گروهها و احزاب می دانند که مکتب قرآن بنابر حکم رهبرحرکت، کارش تزکیه خود و دعوت و هدایت دیگران است بدون فعالیتهای سیاسی، و نیک می دانند، کسی که به نسبت دوستانی که بیش از 20 سال با او بودند و به او خدمات فراوانی کردند ودر زمانی که در سنندج غریب ونا آشنا بود، اسکانش دادند وچه محبتهایی به نسبت خود وخانواده اش داشتند؛ چنین برخورد کرد وعَلم » أنا رجُل» رابردست گرفت وبه ناگاه تفکر فردی خود را برتر ازجمع دانست، لذا چنین فردی قابل اعتماد نخواهد بود وفعالیت سیاسی او را در نطفه خفه خواهند کرد. همانگونه که چند سال قبل بدنبال مصاحبه کاک حسن با هفته نامه محلی «روژهه لات» که به حزب دمکرات حمله ورشده بود، یکی از طرفداران آن حزب به نام «خه بات» طی دو مقاله تحت عنوان » دشمنان ملت کرد را بهتر بشناسیم» شدیدترین حملات را به او کرده بود و او را با عناوینی همچون خائن به همکیشان، ابن الوقت، عجوزه هزار داماد و … مورد خطاب قرار داده بود پس کاک حسن از جنبه سیاسی نه تنها تاکنون پیروز میدان نبوده است،  بلکه بوضوح می توان حدس زد که در برخوردهای سیاسی آتی نیز موفق نخواهد شد پس موضعگیری های او نه به جریانی سیاسی منتهی می شود و نه به یک جریان دینی ؛ به ویژه اساس حرکت دینی بر صداقت و عدم خیانت استوار است.

در بررسی فعالیت شورای مدیریت مکتب قرآن همانگونه که بارها اعلام کرده اند مهمترین کارشان اشاعه ی آراء و نظرات کاک احمد می باشد و با توجه به اینکه شاکله اصلی مکتب قرآن را افرادی با تجربه و فعال در حرکت تشکیل داده اند در این مهم به هدف خود رسیده اند و شاهد آن مدعا مطرح کردن شخصیت و نظرات کاک احمد در سطوح مختلف جامعه، شبکه های ماهواره ای و سایت های گوناگون اینترنتی می باشد و بنده در اوائلی که کاک حسن را از مکتب قرآن اخراج کردند مرتب این سؤال را می پرسیدم که این همه  وقت و هزینه برای روشنگری این مطالب چیست؟ اما اکنون که به آن بیانیه ها و سی دی ها مراجعه می کنم متوجه می شوم که در لابلای افشاگریها بسیاری از مطالب کاک احمد را به اطلاع عموم رسانده اند.

« صعودهای دروغین همیشه سقوطهای مهلکی بدنبال خواهند داشت »

با مطالعه حوادث اخیرجهانی متوجه می شویم که بسیاری از این نظام ها با وجود هزینه های چند میلیارد دلاری سالها برای پوشاندن نفاق و ظاهر سازی؛ چه زود در مدت کمی تمام آن هزینه ها به آتشی تبدیل شد که خرمن حیثیتی پوشالینشان را به خاکستر تبدیل کرد .این سنت الهی که» هرگز دروغ ماندگار نخواهد بود» تغییر نیافتنی است؛ بازی کردن با تفکرات بلند بزرگان هزینه بسیار سنگینی خواهد داشت. در مورد کاک احمد نیز بهمین گونه است هرکس مختصر آشنایی در مورد آثار ایشان داشته باشد بوضوح متوجه می شود فرد گرایی و رئیس و مرئوس جایی در تفکر توحیدی ایشان نخواهد داشت. و اگر کسی به نام ایشان موضعی اتخاذ نماید صحت و سقم آن بنابر معیار ارائه شده ی کاک احمد بلافاصله آشکار می گردد. اگر بنابر شرایط پیش آمده، استفاده از امکانات شبکه های ماهواره ای برای کسی ممکن باشد و چنین تصور خامی کند که با وجود اینکه من بسیاری از آراء و نظرات کاک احمد را قبول ندارم اما می توانم بعنوان جانشین او مطرح شوم یقیناً سیر در تخیّلات بیهوده است.

عملکرد وتناقضات، با گذشت زمان هر روز آشکارتر می شود واتفاقا با بیشترمطرح شدن افراد، شناختها بهتر خواهد بود.و در مورد کاک حسن نیز، اینکه: روزی به تبعیت از ملاهای دست آموز که کاک احمد را – به دلیل اعتقاد به نبود حتی یک نفرکافربه خاطر عدم اتمام حجّت و بیّنه درعصر حاضر- تکفیر کردند. ایشان نیز در بیانیه ای موسوم به بیانیه 6 نوشتند: ما رأی کاک احمد را در مورد ایمان و کفر قبول نداریم واز اصطلاح » کفر جهانی » استفاده نمود. ودیگر روز دَم از روشنفکری وامروزی بودن زد. به هر حال این روشِ در هر جایی به مصلحت و شرایط سخن راندن – بدون رضای خالق- وموضع گرفتن، نتیجه اش جز نفاق نخواهد بود.

چرا با وجود این همه عدم صداقت وتناقضات فکری وشخصیتی کاک حسن، باز عده ای نمی خواهند موضعشان را به نسبت او تغییر دهند؟!

 تفکرتوحیدی وضد امتیازداری معنوی ومادیّ که کاک احمد مفتی زاده به شدت به آن معتقد و در شخصیتش متبلور بود؛ برای بسیاری از آنانی که به القاب وعناوینی دل خوش کرده و برتری طلبانی هستند که در هر حال به دنبال ارضاء غرایز مادی و شهرت طلبی خود می باشند، قابل قبول نیست. ایشان قائل به بکاربردن الفاظی همچون «ملا وحجة الاسلام وآیت الله وشیخ و… نیستند، لفظ کُردی کاک (برادربزرگ) را برای خود وپیروانش انتخاب کرد. (همانند مردم عادی، که کسی امتیازی به مخیله اش خطور نکند) ونیزتمام امورحرکتش را مطابق نصّ صریح قرآن کریم،به صورت شورایی پایه ریزی کرده است.

خوشبختانه درعصر تکنولوژی، سانسور وتحریف، به رسوایی بانیانش خواهد انجامید. شاید درس از تجربه ی ناموفق صدا و سیمای ایران روشی لقمان گونه برای آنانی باشد که تازه می خواهند طیّ طریق نمایند.

به عنوان مثال شبکه ماهواره ای نور! سال گذشته کلیپی را که کاک حسن و دوستانش علیه مکتب قرآن تهیه کردند را پخش نمود و مجری با این خیال که نمایشی بی بدیل ومستند را پخش کرده اند، ازبینندگان خواست که کلیپ هایی این چنینی تهیه وارسال نمایند و… به محض پاسخ گویی به آن وتهیه کلیپ توسط اینجانب (مُجاهد کُرد) وارسال آن به شبکه ی نور، پس از 1سال هنوز از پخش آن خودداری کرده اند، گرچه بارها به آنان گوشزد شده است که: با پخش هردو کلیپ قضاوت را به بینندگان بسپارید.هرچند کلیپ مورد نظر در»youtube» موجود وهمه از آن استفاده می کنند و به قضاوت شبکه نور خواهند نشست. و یا شبکه ماهواره ای کلمه! در پخش اخبار که به «ممنوع التدریسی معلمان ولغو مدرک پزشکان مکتب قرآنی» اشاره کرد پس از نمایش عکس کاک احمد، عکس کاک حسن امینی را نمایش داد! وحال قضاوت مردم اهل سنت غرب کشور چه خواهد بود؟ به ویژه کسانی که خود بارها موضع این معلمان و پزشکان را نسبت به کاک حسن وافشای خیانتهایش دیده اند. و یا مثلا سایتی از گروههای اسلامی که خود سالها از نزدیک، مکتب قرآن راشناخته اند و اوضاعش را بهتر از حرکت دیگری می دانند، اشاره به لفظ «مکتب قرآن کردستان»! می کند وتاریخچه سال56 رابرایش ذکر میکند. مطبوعات رسمی حکومتی او را رهبرمکتب قرآن وجانشین کاک احمد خطاب می کنند، قائم مقام تقریب مذاهب (موسوی) او را میانه رو و معتدل می داند و مکتب قرآن را رادیکال و…

 این اخبار و اظهار نظرها از2حال خارج نیست؛ یا دلالت بر عدم اطلاع دارد یا عدم صداقت!؟ که در هرصورت صحت و صِدق کاتبین وقائلین را به شدت مخدوش می کند.

این همه هزینه و ازآبرو مایه گذاشتن باید برای فایده ای باشد وگرنه آنها نیک می دانند که جایگاه علمی وسیاسی کاک حسن در چه حدی است! اینکه در سنندج مسجدی را در اختیارش گذاشته اند ودرمقابل، مکتب قرآن اجازه ی برگزاری حتی یک کلاس قرآن راندارد، حکایت از برنامه ها دارد؛ و بهتر از هرکسی می دانند اگرفردی مطرح شود هرنوع معامله ای با او آسان است اما اگر اداره جریانی به صورت شورایی باشد احتمال انحراف تقریباً غیرممکن است، وگرنه سیاسیون هم بهتر از هرکسی می دانند که نسبت جمعیتی جریان کاک حسن با مکتب قرآن، حدود یک در هزاراست. بعضی از مجریان شبکه های ماهواره ای هم می خواهند کاک احمد را فقط به عنوان شخصیّتی مذهبی و مبارز مطرح کنند؛ گاه غرض ورزی به حدی می رسد که علنا حتی منکر مجتهد بودن ایشان می شوند! چیزی که حتی دشمنانش تابحال آنقدر مشاعر خود را به باد انتقاد نگرفته اند.

 به هر حال گذشت زمان، خود بسیاری از واقعیات را بهتر آشکار خواهد ساخت.

 

مُجاهد کُرد  91-8-15

دانلود مقاله با فرمتpdf

Advertisements

4 Responses to آيا كاك حسن اميني حاكم شرع و مفتي است؟!

 1. عمر says:

  بخوا برا گه وجی

 2. نادر says:

  انتخاب عنوان طولاني ((حاكم شرع كردستان در امور اهل سنت ))توسط حسن اميني ، خيلي مشابه با عنوان
  ((ولي امر مسلمين جهان ))توسط خامنه اي است .وبه راستي اهل سنت كردستان به همان اندازه اين را قبول دارند كه مسلمين جهان آن را .

 3. ادریس says:

  شما در سایت تون گذاشتید افراط و تفریط در شخصیت امام علی ولی نظری هم به خودتان بیندازید که چقد در شخصیت کاک احمد زیاده روی نموده اید

  • mojahedkurd says:

   برادر عزیز آقای ادریس سلام
   شما لطف کنید موارد غلو را ازکاکه احمد برای ما بگوئید تا در صورت شبهه دراین موارد بهتون جواب داده باشیم
   مکتب قرآن و پیروان کاکه احمد تنها غلوشان در مورد کاکه احمد یک چیز است،ارائه ی برداشت کاکه احمد از قرآن وسنت که قوی ترین و جوابگو ترین برداشت است برای عصر امروز،وگرنه بحثی از تعریف و تمجید نیست،بحثی از نزدیکی ایشان به پیامبر و هوار از ایشان مطرح نیست،گناه ما همین مطلب است،آیا این غلو است؟

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: