10 مقاله ی مفید،تقدیم به مسلمانان اهل تحقیق

            10 مقاله ی مفید،تقدیم به مسلمانان اهل تحقیق   

مقـــــدّمه

10 mahaleh
                                                  به نام خداوند متعال

«وَلا تَقفُ مَا لیسَ لکَ بهِ علمٌ» (اسراء /36) یعنی : ( از چیزی که بدان آگاهی نداری پیروی نکن)
       « قُل هاتُوا بُرهانکُم » ( بقره /111) یعنی : (بگو دلیل و برهانتان را ارائه دهید )
   « قُل هذهِ سبیلی أدعُو إلیَ اللهِ علی بَصیرةٍ » (یوسف / 108) یعنی : ( بگو این راه وروش من است به سوی ( دین ) خدا دعوت می کنم بر اساس آگاهی وبصیرت )

1- بر اهل خرد پوشیده نیست که معمولا پیروی مردم از ادیان و مذاهب مختلف علّت دارد، نه دلیل یعنی هرکس در خانواده ای که بدنیا آمده آیین والدینش را پذیرفته است.

( به علت اینکه در فلان خانواده به دنیا آمده عقیده و مرام آنها را دارد) ومعدود افرادی بعد از مطالعه و تحقیق و بر اساس دلیل و برهان عقیده ی دیگری را انتخاب نموده اند.

بنابراین بی گمان پیروان آیین یهود و مسیحیت و اسلام و… عقیده و مرام خود را از پدر و مادرشان گرفته اند نه اینکه راه تحقیق و مطالعه در باره ی عقاید مختلف را پیموده باشند و والدین هر یک از آنها اگر آیینی دیگر داشتند ، فرزندانشان نیز همان آیین را می پذیرفتند.


لازم به ذکر است خداوند متعال ، انسانها را مکلّف ننموده است به مطالعه و تحقیق در باره ی ادیان بپردازند، زیرا این امر در توان همه ی انسانها نیست. بنابراین هر کس – بینهُ و بینَ الله – به هر علّت یا دلیلی پیرو مذهب وآیینی باشد، به شرطی که در حدّ وسع و توانایی خودش – خالصاً لله – آن را حق و درست بداند ، خداوند متعال همان فکر واندیشه را از وی می پذیرد. آنچه از نظر اسلام صد در صد مذموم ومردود می باشد، این است که وقتی پیام حقی به کسی عرضه شود و او هم به حق بودنش پی ببرد ولی از قبول آن سر باز زند.

تایید وپذیرفتن واقعیت فوق الذّکر سبب می شود که از ادّعای غلط ( خود را آگاه و هدایت یافته و پیروان مذاهب دیگر را مقلّدانی چشم و گوش بسته ومنحرف دانستن )، فاصله بگیریم و ضمن حق دانستن مذهب خود با دیده ی احترام به پیروان آیین و مذاهب دیگر بنگریم.

2- بی گمان قران وسنّت نبوی دو سر چشمه ی مبارک و مقدّس دین اسلام هستند و چنانچه مسلمانان در معنی و مفهوم هر آیه و حدیث مسلّمی اختلاف نظر داشتند،آن اختلاف نظرها مذهب است نه دین. به عبارت دیگر سخن خدا و رسول – ص- ، دین ، و تفسیر و برداشت دانشمندان اسلامی از سخن خدا و رسول – ص- ، مذهب است . وچون به طور طبیعی انسانها از خطا مبّرا نیستند

بنا براین باید احتمال بدهیم در مذهب مورد قبول ما خطا وجود دارد اگر چه واقعاً به ان خطا پی برده باشیم.

ما میتوانیم در حدّ وسع وتوانایی خود در باره ی آراء و نظرات مختلفی که از سوی دانشمندان اسلامی ارائه شده است مطالعه و تحقیق کنیم و – بینَنا و بینَ الله – آنچه را درست تر دانستیم بپذیریم ومطمئن باشیم که این موضعگیری کاملاً خردمندانه است و خدا ما را به این سبب هدایت می کند چنانکه در قران کریم آمده است:

« فَبشِّر عبادِ الَّذینَ یَستمِعُونَ القولَ فَیتَّبِعُونَ أحسنهُ اُولئکَ هَدی هُمُ اللهُ و اُولئکَ ُهم اُلُوالالباب» ( زمر / 18 ) یعنی : ( به بندگانم مژده ی ( سعادت ) بده، آنهایی که به سخنان گوناگون گوش می دهند، پس از بهترین آن پیروی می کنند خدا آنها را هدایت داده و براستی خردمندان آنها هستند )

متاسفانه در کشور ما نه تنها شرایط مساعد و عادلانه ای برای تحقیق و مطالعه در باره ی مسائل اعتقادی فراهم نیست بلکه با تمام امکانات و از طرق مختلف جلو آزاد اندیشی گرفته می شود و تقلید کور کورانه و ناچاری رواج دارد . اگر چه در مقام سخن همه ادّعا می کنند (( تقلید در مسائل اعتقادی حرام است )) امّا در عمل مردم را مجبور می کنند فهم وبینش خانواده ای را که در آن بدنیاآمده اند قبول نمایندوچنانچه دانشجوی جوانی بعد از تحقیق ومطالعه فی المثل در باره ی امامت و موضوعات پیرامون آن به فهمی غیر ازآنچه رسماً تبلیغ و تحمیل می شود ، برسد ، مرتد و مهدور الدّم به حساب می آید.

این اوضاع و احوالی که بر فضای مملکت ما سایه افکنده است ، هیچ پیوندی با بینش توحیدی ندارد و ریشه در شرک و کفر دارد ، زیرا خداوند متعال به بندگانش اجازه ی تحقیق داده وفهم وعقل آنها را برای قبول انتخاب أحسن به رسمیت شناخته است امّا مسئولان و مبلّغان رسمی حکومت نه به مردم اجازه ی تحقیق برای انتخاب أحسن می دهند و نه ارزش برای درک و خرد کسی قائل هستند وصد البته این سبک مدیریت فرعونی است هم چنانکه آن زبون نا بخرد خطاب به ساحرانی که به خلاف میل او رسالت حضرت موسی – ع- را پذیرفتند گفتند :« قَالَ فِرعَونُ آمنتُم بهِ قَبلَ أن آذنَ لکُم… » ( أعراف / 123 ) یعنی : (( آیا به او ایمان آوردیدقبل از آنکه به شما اجازه دهم؟ ))آری در سیستم مدیریت و کشورداری فرعونی ، تعقل و تدبّر ممنوع است ورشد وشکوفایی ذهن ها جرم محسوب می شود وهمه مجبورند مانند فرماندار مملکت و نوکران حلقه بگوش وی بیندیشند و امّا در آیین الهی و توحیدی هیچ إکراهی در پذیرش دین نیست ( لا إکراهَ فی الدّینِ ) و به دلیل آیات متعدد امر به معروف و نهی از منکر و عملکرد رسول الله – ص – و خلفای راشدین –ع- انتقاد و إعتراض کاملا آزاد است و به استناد موضعگیری حضرت علی – ع – در قبال خوارج ، داشتن هیچ عقیده ای جرم نیست تنها عمل ( تعدی به حقوق دیگران و جنایت و بزهکاری و رفتار خلاف شئونات اجتماعی ) جرم محسوب می شود.
باری با توجه به وضع موجود ، سلسله مقالاتی که إرائه می دهیم – و از محتوای هر یک پیداست که نویسنده ی آنها سنّی ویا از برادران منصف و با تقوای شیعی هستند *- پاسخ به نیاز ودرخواست مکرّر جوانان سنی و هدیه ای به خواهران و برادران شیعی در راستای اهتمام به آیه ی شریفه ی« فَبَشِّر عبادِ الَّذینَ یَستَمِعُونَ القَولَ فَیَتَّبِعُونَ أحسَنَهُ» است.

لازم به ذکر است در شرایطی که مسوولین رژیم برای پیشبرد برنامه ی شوم ( سنّی زدایی و شیعی گرایی ) اجازه ی هیچگونه تبلیغی در صدا و سیما به ما نمیدهند، بحمدالله عموم علما و طلاب و دانشجویان ومعلّمان متعهّد اهل سنّت وظیفه ی دینی خود میدانند جزوات و مقاله هایی را که در دفاع از عقاید اهل سنّت تهیه می شود، در میان افراد خانواده و خویشاوندان تدریس کنند و در پخش آن سستی بخرج ندهند.

(خواهران و برادران ایمانی توصیه می شود مقالات را به ترتیب شماره تدریس و تبلیغ فرمایید. )

                                                                                                « والسَّلامُ علی َ مَنِ اتَّبعِ الحَق وَالهُدی »

10مقاله ی مفید:

1- تفاوت دین و مذهب :https://mojahedkurd.files.wordpress.com/2015/05/d8aad981d8a7d988d8aa-d8afdb8cd986-d988-d985d8b0d987d8a8.pdf

2- حجت مطلق و حجت نسبی:https://mojahedkurd.files.wordpress.com/2015/05/d8add8acd8aa-d985d8b7d984d982-d988-d8add8acd8aa-d986d8b3d8a8db8c.pdf

3- نگاهی واقع بینانه به کتب تفسیر : https://mojahedkurd.files.wordpress.com/2015/05/d986daafd8a7d987db8c-d988d8a7d982d8b9-d8a8db8cd986d8a7d986d987-d8a8d987-daa9d8aad8a8-d8aad981d8b3db8cd8b1.pdf

4- گفتاری درباره ی احادیث نبوی:https://mojahedkurd.files.wordpress.com/2015/04/daafd981d8aad8a7d8b1db8c-d8afd8b1-d985d988d8b1d8af-d8a7d8add8a7d8afdb8cd8ab-d986d8a8d988db8c.pdf

5- تصحیح دیدگاه درباره کتب حدیث:https://mojahedkurd.files.wordpress.com/2015/04/d8aad8b5d8addb8cd8ad-d8afdb8cd8afdaafd8a7d987-d8afd8b1-d985d988d8b1d8af-daa9d8aad8a8-d8add8afdb8cd8ab.pdf

6- نخستین اصل حدیث شناسی:https://mojahedkurd.files.wordpress.com/2015/03/d986d8aed8b3d8aadb8cd986-d8a7d8b5d984-d8add8afdb8cd8ab-d8b4d986d8a7d8b3db8c.pdf

7- کاربرد نادرست اصطلاح «اجماع»:https://mojahedkurd.files.wordpress.com/2015/03/daa9d8a7d8b1d8a8d8b1d8af-d986d8a7d8afd8b1-d8b3d8aa-d8a7d8acd985d8a7d8b9.pdf

8- شاگردان تربیت شده ی پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم ):

https://mojahedkurd.files.wordpress.com/2015/03/d8b4d8a7daafd8b1d8afd8a7d986-d8aad8b1d8a8db8cd8aa-d8b4d8afd987-db8c-d9bedb8cd8a7d985d8a8d8b1.pdf

9- پیروی از سلف صالح،شعار یا واقعیت:https://mojahedkurd.files.wordpress.com/2015/02/perave-az-salaf-saleh.pdf

10-روش صحیح استناد به تاریخ و حدیث:https://mojahedkurd.files.wordpress.com/2015/02/d8b1d988d8b4-d8b5d8addb8cd8ad-d8a7d8b3d8aad986d8a7d8af-d8a8d987-d8aad8a7d8b1db8cd8ae-d988-d8add8afdb8cd8ab.pdf

—————————————————————————————————————————————–
*- مقصود از این شیعیان کسانی هستند که حضرت علی – سلام الله علیه – را افضل صحابه و شایسته ترین فرد برای احراز حکومت اسلامی بعد از رحلت پیامبر –ص – می دانند و به خلاف شیعیان کینه توز واهل غلّو وخرافه ی صفوی برای صحابه ی مهاجر و انصار خصوصا خلفای راشدین ( ابوبکر و عمر و عثمان- سلام الله علیهم – ) احترام زیادی قائلند و از آنها به نیکی و با دعای خیر یاد می کنند. و برای ایجاد اتّحاد و همدلی میان مسلما نان صمیمانه تلاش می نمایند. آن برادران ایمانی از نظر اصول اعتقادی موّحدانی مخلص هستند و از شرک و خرافات و شخص پرستی بیزارند و در فروع به « فقه مقارن یا تطبیقی » معتقدند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: